alexmcs
/
ServerStopper
Zarchiwizowane
0
0
Forkuj 0
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.

8 wiersze
86 B

# Ignore maven output
target/
out/
# Ignore some IDEA stuff
.idea/
ServerStopper.iml