مقایسه کامیت‌‌ها

...
این شاخه‎ها یکی هستند. نیازی به تقاضای واکشی نیست.